QBasic Dersleri 9

Bölüm 9: Rakamlarla ilgili işlemler

 ABS

Verilen sayının mutlak(ABSolute) değerini verir. Sayı negatif ya da pozitif olsa da sonuç pozitif olur.
PRINT ABS(-127)
PRINT ABS(254)

 INT

Sayının tam kısmını verir. Sayı negatif ise bir küçük sayıyı verir.
A = 12.86: B = - 12.86
PRINT INT(A) , INT(B)

 FIX

Sayının sıfıra yakın olan tam kısmını verir.
A = 45.9: B = -45.1: C = -45.8
PRINT FIX(A), FIX(B), FIX(C)

 RANDOMIZE

Rasgele sayı üreticisini hazırlar.

 RND

0 ile 1 arasında rasgele bir sayı üretir. RND komutu program her çalıştırılışında aynı sayıları üretir. Bundan kurtulmak için aşağıda verilen örnekte olduğu gibi RND den önce RANDOMIZE TIMER çalıştırılır. TIMER o anki saate göre saniye cinsinden bir sayı üretir
DEFINT A-Z
RANDOMIZE TIMER: CLS
rs = RND * 10 + 1
PRINT "1 - 10 arası bir sayı girin ";
10 INPUT s
a = a + 1
IF s < 1 OR s > 10 THEN PRINT "!! hatalı sayı !!": GOTO 10
IF s <> rs THEN PRINT "Bilemediniz, tekrar deneyin...": GOTO 10
PRINT a; "denemede bildiniz..."

 DÖNÜŞTÜRME FONKSİYONLARI

Bellekte değişken değeri olarak tutulan sayıyı farklı formatlara dönüştürmek için bazı fonksiyonlar kullanılır.
CDDBL : Sayıyı DOUBLE formata dönüştürür.
A% = 15454 ' Bellekte 2 baytlık yer tutuyor
B# = CDBL(A%) ' Şimdi 8 baytlık Double formata dönüştü ve B değişkenine aktarıldı
PRINT LEN(A%), LEN(B#)
CINT : Sayıyı INTEGER formata dönüştürür. Sayı küsurlu ise; küsur .4 den büyükse yukarı değilse aşağı yuvarlanır ve küsur atılır.
A = 1245.85 : PRINT CINT(A)
CLNG : Sayıyı LONG formata dönüştürür. Sayı küsurlu ise CINT gibi.
CSNG : Sayıyı SINGLE formata dönüştürür

 MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR

TAN : Radyan olarak verilen açının TANjantını verir.
ATN : Radyan olarak verilen açının ArkTaNjantını verir.
PI = 4 * ATN(1)
PRINT PI
COS : Radyan olarak verilen açının kosinüsünü verir. Radyanı dereceye dönüştürmek için pi / 180 ile çarpın.
PI = 3.141593 : D = 30 ' derece
R = D * (PI / 180)
PRINT COS(R)
SIN : Radyan olarak verilen açının sinüsünü verir.
EXP : e sabitinin (~ = 2.718282) üstünü alır
LOG : Sayını doğal LOGaritmasını hesaplar.
MOD : İki sayının bölümü sonucunda kalanı verir. A = 45682 : PRINT A MOD 4 ' A nın 4 e bölümünde kalan sayı.
SGN : Sayının işaretini belirtir. Sayı; 0 ise 0, pozitif ise 1, negatif ise -1 değerini verir. ? SGN(-28)
SQR : Sayını karekökünü verir. ? SQR(81)

 LEN , ASC, VAL

Önceki bölümde bunları görmüştük

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...