Aile İçi Şiddete Son!


Aile İçi Şiddete SonHürriyet Gazetesi’nin sosyal sorumluluk projesi Aile İçi Şiddete Son! 
Kampanyası, 2013 yılında 9’uncu yılına girerken, sosyal sorumluluk sınırlarını aşmış, sivil toplum kuruluşları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde bir çözüm ortağı haline gelmiştir.
Başlangıçta yayınlar, uluslararası konferanslar, eğitim çalışmaları, konserler ve başka birçok etkinlikle kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratma amacıyla yola çıkan Kampanya, kanaat önderliği yapmaktan yasaların oluşturulmasına katkı sağlamaya kadar geniş bir yelpazede çalışmayı sürdürmüş, aynı zamanda Türkiye’de örneği az görülen “uzun soluklu” sosyal sorumluluk çalışmalarından biri olmuştur.
Acil Yardım Hattı
Aile içinde kötü muamele ve şiddete maruz kalan kadınlara hukuki, psikolojik ve güvenlikle ilgili destek sağlamak amacıyla Kampanya kapsamında 2007’den bu yana 7 gün 24 saat faaliyet gösteren Acil Yardım Hattı, 2012’de de şiddet mağdurlarına destek olmayı sürdürmüştür.
Acil Yardım Hattı’nı 15 Ekim 2007 – 01 Ekim 2013 tarihleri arasında toplam 36 bin 989 kişi aramış, 17.414 kişiye aile içi şiddetle ilgili hukuki, kurumsal ya da psikolojik destek verilmiştir. Hattı arayan mağdur, mağdur yakını ve mağdur tanıdığı sayısı, 12.730’dir.
Her iki mağdurdan biri fiziksel şiddetten şikâyet ederek aramış, bunların yarısına yakını ise fiziksel şiddetin yanı sıra diğer şiddet türlerinin bir ya da bir kaçına maruz kaldığını belirtmiştir.
Mağdurların 1/3’ü sözel, duygusal şiddete maruz kaldığını ifade etmiş, bu grubun da bir kısmı duygusal şiddetin yanı sıra sosyal, ekonomik ya da cinsel şiddet gördüğünü dile getirmiştir.
Sadece cinsel, ekonomik ya da sosyal şiddet şikâyetiyle arayan mağdurların oranı % 26’dır. Arayan mağdurların % 4,3’ü erkek, toplam mağdurların yaş dilimi 2-90’dır. Mağdurların % 80’i eşlerinden şiddet görmektedir.
Acil Yardım Hattı, bugüne kadar 1.721 acil vakayla ilgilenmiş, çoğunluğuna polis ekibin gitmesi sağlanmış, önemli bir kısmı sığınma evine yönlendirilmiştir.
Acil Yardım Hattı’na tüm illerden ve 14 farklı ülkeden (Almanya, Fransa, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Avustralya, Amerika, Suriye, İsviçre, İran, Tunus, İngiltere, İsveç) ve Kıbrıs’tan arama gelmiştir.
Eğitimler
Hürriyet Aile İçi Şiddete Son Kampanyası, konferanslar, çalıştaylar, televizyon programları vs. gibi platformlarda temsil edilmiş, sorunun çözümüne yönelik kamuoyu oluşturma çalışmaları sürdürülmüştür.
51 ilde yerel ilgililere Kurumlar arası İşbirliği Eğitimi ve 40 binden fazla kişiye Aile İçi Şiddet Farkındalık Eğitimi verilmiştir. Bunların yanı sıra talep üzerine bu konuda çalışan kişilere aile içi şiddetle ilgili sağaltım eğitimleri verilmiştir.
İşbirlikleri
Penti Çorapları ile yapılan işbirliğiyle, Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası yararına aralarında Ayşe Arman, Kenan Doğulu, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin bulunduğu ünlülere çorap tasarlatılmış, bu özel tasarım çorapların satışından elde edilen gelir Penti tarafından Acil Yardım Hattı’na aktarılmıştır.
Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası ve Kampanya’nın da üyesi olduğu Haklı Kadın Platformu adına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AB Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa etkinlikler düzenlenmiş, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yasa, yönetmelik hazırlama çalışmalarında aktif rol alınmıştır.
SMS Kampanyası
Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası olarak, Acil Yardım Hattı’nın işletim giderlerine destek sağlamak amacıyla bir sms projesi başlatılmıştır. Aralık Derneği, Turkcell, Vodafone ve Avea ile yapılan sözleşmeler ve alınan resmi izinle 6643 sms numarası üzerinden bağış toplanmaya başlanmıştır. siddetekarsiyuzbinsms.com adresinden duyurulan projeyle maddi kaynak sağlamanın yanı sıra, toplumsal bir sorunun çözümüne hep birlikte katkı yapma bilincinin yayılması amaçlanmıştır.

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...