Önceliğimiz Çevre

Önceliğimiz Çevre
Önceliğimiz Çevre
Hızla değişen dünyamızın gündeminde, biz insanlığın en büyük ortak sorunu ve endişesi haline gelmiş olan çevre ve çevresel dengelerin bozulması giderek daha fazla önem taşımakta.
Ülkemizde sağlıksız kentleşme, sanayileşme ve hızlı ekonomik gelişme süreci; gözle görülür bir hal alan hava, su ve toprak kirlenmesi, suyumuzun azalması, erozyon, gürültü, bu coğrafyayı paylaştığımız canlıların azalması gibi başka çevre sorunlarını tetiklemekte. Bunun sonucunda ise yaşamımızı borçlu olduğumuz çoğu zaman geri dönüşsüz bir şekilde doğal dengeler bozuluyor…
Çağdaş çevre bilinci; ‘sağlıklı bir çevre’ insanların en temel haklarından biridir görüşünü kabul eder.
Çevre finansmanı konusunda yıllardır gerçekleştirdiği çalışmalardan yola çıkarak toplumsal sorumluluk bilincini Türkiye’nin Çevre Bankası olma hedefiyle birleştiren TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), “Yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam” için gelecek kuşaklara daha sağlıklı fiziki ve sosyal çevre bırakmanın eğitim ve bilginin paylaşımıyla olabileceği inanmakta.
TSKB, bu inançla “Önceliğimiz Çevre” sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.
“Önceliğimiz Çevre” projesi kapsamında oluşturulan çevreciyiz.com Portali TSKB desteğiyle hazırlanmaktadır. Portalin amacı; çevre konusunda ilgili tüm kesimleri (kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, bireyler, gençler, çocuklar) bir araya getirecek bir platform oluşturmak, toplumun çevre bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmak, 7′den 70′e bireylerin doğayı sahiplenme duygusu geliştirerek olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına destek olmaktır.
Cevreciyiz.com, bir yandan çevreyle ilgili haberlerin en güncel platformu olmayı hedeflerken diğer yandan doğa dostu yaklaşımları ve davranış biçimleriyle nasıl mutlu bir çevre ve dünya yaratabileceğimizi, doğanın dostluğunun bize neler kazandırabileceği konusundaki değişik görüşleri de aktarmayı amaçlamaktadır.
Cevreciyiz.com’da akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, konuya ilgisi olan tüm profesyonellerin araştırma, makale ve yazıları yer alıyor. Ayrıca, özel çevre dosyaları, çevre mevzuatları, kurumsal anlamda mevzuata uyum için yapılması gerekenler, bireysel ve kurumsal başarı hikâyeleri, ünlü doğa fotoğrafçılarının sanal fotograf sergileri, Türkiye’nin ve dünyanın çevre ajandası, çevresel yaklaşımları veya riskleri ölçen ve yapıcı öneriler getiren yaklaşımlar da yer alacak.
Daha iyi bir dünya oluştururken çocukların ve gençlerin öneminin büyük olduğu inancıyla hazırladığımız özel bölümlerle, çevre konusunda bulabilecekleri bilgileri ve doğanın korunmasına yardımcı olabilecekleri küçük yöntemleri paylaşıyor çevreye olan saygı ve sevginin geliştirilmesinde özellikle gençlerin ve çocukların desteğini kazanmayı arzuluyoruz.

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...