Danıştay internetin ‘çatı’sını durdurdu

GEÇTİĞİMİZ yıl şubat ayında 5651 sayılı internet kanununa eklenen ve internet servis sağlayıcısı şirketleri tek çatı altında toplayan Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne (ESB) Danıştay’dan durdurma karar çıktı. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) tarafından açılan dava sonucu çıkan durdurma kararı sonrası ESB resmen yok sayıldı.

Böylece mahkemelerin internet sitelerine yönelik alacağı engelleme kararları tüm internet servisi sunan şirketlere tek tek bildirilecek. danıştay kararından önce mahkemeler tarafından alınan erişim engelleme kararları ESB’ye bildirilerek internet servisi sunan şirketlere gönderiliyordu.

ZORUNLU ÜYELİK


TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak Danıştay 13. Daire Başkanlığı’nın aldığı yürütmeyi durdurma kararına ilişkin, “Kanun yoluyla Erişim Sağlayıcıları Birliği adında bir Sivil Toplum Kuruluşunun zorunlu olarak kurulmasını ve zorunlu olarak üye olunmasını doğru bulmuyoruz. Ancak, kanun gereği kurulacak olan söz konusu birliğin gerçekten sivil karakterde olması, öncelikle orta ve küçük cirolu işletmeciler olmak üzere tüm işletmecilerin beklenmedik yatırım/harcama risklerinden korunması, adil temsilin sağlanması, TELKODER üyelerinin de aralarında bulunduğu 116 işletmecinin oluşturduğu ve ‘Serbest Grup’ olarak adlandırılan işletmecilerin kabul ettiği temel ilkelerdi. Serbest Grup ESB Tüzüğü, 116 işletmecinin imzası ile birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) onayına sunulmuştu. Ancak BTK bu tüzük yerine, 12 büyük cirolu işletmeci tarafından imzalanmış tüzüğü onayladı” diye konuştu.
Kararla erişim sağlayıcılar birliğinin ‘yok’ hükmünde olduğunu kaydeden Bilişim Avukatı Gökhan Ahi, “Birliğin kurulmasına dayanak 5651 sayılı kanunun ilgili maddesi, erişim sağlayıcılarının tümünün temsil edilmesini şart koşan bir madde barındırıyordu. Bu birliğin hukuken işlevsiz kaldığı anlamına gelir. Artık bu birlik erişim engelleme kararını yerine getiremez” dedi.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...